Produkty

Kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, płyty chodnikowe i tarasowe.
Elementy małej architektury do zastosowania w budowie schodów ,murów, ogrodzeń i klombów: palisady, gazony ,imitacje płytek drewnianych, obrzeża dekoracyjne oraz  systemy ogrodzeń betonowych ,łupanych, drewnianych.